25 oktober 2017Btw-herzieningsregeling kostbare diensten niet per 1 januari 2018

De voorgenomen uitbreiding van de btw-herzieningsregeling naar kostbare diensten per 1 januari 2018 is volgens de Staatssecretaris van Financiën niet haalbaar.

Dat blijkt uit de Nota naar aanleiding van het verslag van Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling. Naar aanleiding van de opmerking van het Register Belastingadviseur (RB) dat indien het wetsvoorstel herziening kostbare diensten niet op 1 januari 2018 inwerking zal treden, dit tot rechtsonzekerheid zal leiden voor landbouwbedrijven en tot veel geschillen ter zake van de in de eerste aangifte op te nemen herziening merkt de Staatssecretaris van Financiën op: “Herziening op kostbare diensten zal op 1 januari 2018 nog niet mogelijk zijn. Dit betekent dat op genoemde datum de huidige regelgeving van toepassing is.”

 De invoering van de herzieningsregeling voor kostbare diensten laat dus langer op zich wachten. Hoe lang dat is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat dit uitstel geen afstel betekent. De woordkeuze (‘op 1 januari 2018 nog niet’) laat hierover geen twijfel bestaan.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op