9 augustus 2013Btw-hervorming per 1 augustus 2013 van kracht in China

Op 1 augustus 2013 is in China een landelijke btw-hervorming doorgevoerd, na pilots in diverse steden en provincies in 2012. Deze hervorming betekent een verschuiving van een omzetbelasting in de vorm van een bedrijfsbelasting (Business Tax) naar een belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor diverse branches en soorten diensten, waaronder vervoers- en logistieke diensten.

Vanaf voormelde datum wordt een btw-tarief van 11% voor vervoersdiensten en 6% voor logistieke en ondersteunende diensten gehanteerd. Onder ‘vervoersdiensten’ wordt het vervoer van lading of passagiers naar de bestemming door middel van transportvoertuigen, via land, water of lucht en per pijpleiding verstaan. Spoorvervoer wordt uitdrukkelijk uitgesloten van dit begrip. Onder ‘logistieke en ondersteunende diensten’ vallen expeditie- en opslagdiensten etc.

Bepaalde beleidsmaatregelen die tijdens de pilots van kracht waren, zijn afgeschaft. Zo konden expediteurs en andere aanbieders van vervoer tijdens de pilots het internationale transport en de expeditiediensten effectief “inclusief btw” factureren, zonder expliciet een btw-bedrag te berekenen aan hun klanten. De Circular Caishui No. 37, waarin de btw-hervorming officieel is vastgelegd, verbiedt dit echter. Diverse expeditiemaatschappijen en rederijen hebben reeds in een verklaring laten weten dat de btw-heffing 6% extra kosten lijkt te betekenen voor internationale handelaars die importeren en exporteren vanuit China. De grote accountantskantoren verklaren dat de circulaire opheldering wil brengen over bepaalde ‘achterpoortjes’ die tijdens de pilots waargenomen zijn en dat om die reden bepaalde beleidsmaatregelen zijn ingetrokken.

De situatie lijkt echter gecompliceerder te zijn dan een ingetrokken beleidsmaatregel. Er is namelijk nog veel onzekerheid over de precieze reikwijdte van de btw-regeling, wanneer de plaats van dienst in China is gelegen en de relevantie of de buitenlandse dienstverlener afkomstig is uit een land dat een verdrag heeft met China. Verschillende partijen hebben inmiddels aangegeven te wachten met de btw-heffing totdat duidelijk is hoe de situatie zich ontwikkelt.

Bron: bifa.org

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op