12 november 2012Btw-heffing tabaksproducten per 1 juli 2013 gewijzigd

In Nederland wordt de btw over tabaksproducten, samen met de accijns, eenmalig geheven bij de fabrikant of importeur. Daarbij wordt de btw berekend over de consumentenprijs. Andere schakels in de verkoopketen, zoals de groothandel en de detailhandel, worden op die manier buiten de btw-heffing gehouden. Deze wijze van btw-heffing wijkt af van het reguliere systeem, waarbij alle schakels in de verkoopketen in de btw-heffing worden betrokken. Destijds is voor het systeem van btw-heffing bij de fabrikant of importeur gekozen omdat het aantal belastingplichtigen daardoor kleiner (50 in plaats van minimaal 5.000) is, de kans op btw-fraude lager is en de accijnsheffing op dezelfde wijze verloopt.

Het afwijkende systeem brengt echter voorfinancieringsproblematiek met zich mee: de tabaksdetailhandel financiert namelijk de btw voor die uiteindelijk op de consument drukt. Om deze problematiek op te lossen, heeft staatssecretaris Weekers van Financiën toegezegd de afwijkende systematiek te zullen schrappen en per 1 juli 2013 het reguliere systeem van btw-heffing toe te passen. Dit betekent dat de fabrikant de levering van tabaksproducten met btw moet factureren aan de groothandel en deze, na doorverkoop, eveneens met btw moet factureren aan de detailhandel.  

De wijziging per 1 juli 2013 kost de Nederlandse schatkist eenmalig 67 miljoen euro. Dit wordt gedekt door de verhoging van de werkkostenregeling van 1,4% naar 1,6% per 1 januari 2013 te verminderen naar 1,5%, hetgeen de schatkist 100 miljoen euro oplevert. 

Bron: TaxLive

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op