16 mei 2013Btw-heffing over waarde goederen op tijdstip schrapping uit btw-register

Indien een ondernemer zijn bedrijfsuitoefening beëindigt en de goederen uit zijn bedrijfsvermogen overgaan naar zijn privévermogen, zouden de goederen waarvoor aftrek is genoten door de btw-onderneming btw-vrij in het privévermogen van de ondernemer terechtkomen. Om dergelijke situaties te voorkomen, heeft de wetgever het onder zich houden van goederen na de beëindiging van de btw-onderneming gelijkgesteld met een levering tegen vergoeding.

De Bulgaarse ondernemer Marinov wordt in 2009 geschrapt uit het btw-register wegens het niet betalen van de btw die zij in haar aangiften had vermeld. In de jaren daarvoor had zij (onder andere) met betrekking tot geleasede voertuigen voorbelasting in aftrek gebracht. De Bulgaarse belastingdienst is van mening dat Marinov op de dag van schrapping uit het btw-register btw-belaste leveringen van de voertuigen aan zichzelf verricht. De maatstaf van heffing van deze btw-belaste leveringen is de normale waarde van de voertuigen, aldus de belastingdienst, die Marinov vervolgens een naheffingsaanslag heeft opgelegd.

De Bulgaarse rechter heeft het HvJ EU in deze zaak de vragen gesteld of schrapping uit het btw-register aan te merken is als het beëindigen van de bedrijfsuitoefening en of het aanhouden van de normale waarde van de goederen als maatstaf van heffing in overeenstemming is met de  btw-richtlijn.

Het HvJ EU heeft geoordeeld dat schrapping uit het btw-register kwalificeert als bedrijfsbeëindiging, omdat in de wettekst geen onderscheid wordt gemaakt naar de oorzaken of omstandigheden van de beëindiging. De maatstaf van heffing voor het berekenen van de verschuldigde btw over de overgang van zakelijk naar privévermogen is de aankoopprijs van de goederen op het tijdstip van de onttrekking, hetgeen volgens eerdere jurisprudentie uitgelegd moet worden als de restwaarde van het goed op het tijdstip van de onttrekking. Aldus is de maatstaf van heffing de op het tijdstip van de beëindiging berekende waarde van de goederen, die rekening houdt met de waardeveranderingen van deze goederen tussen de aankoop en de bedrijfsbeëindiging.

Zie 10.6.4 voor meer informatie over het onder zich houden van goederen na bedrijfsbeëindiging.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op