27 april 2012Btw-heffing over normale waarde alleen ter voorkoming van fraude en belastingontwijking

De btw wordt in beginsel geheven over de door partijen overeengekomen vergoeding. Hierdoor wordt er niet meer aan btw geheven dan door de ondernemer is geïnd (4.1). Op dit uitgangspunt bestaat echter een uitzondering. Op grond van art. 80 btw-richtlijn mogen EU-lidstaten btw heffen over de normale waarde bij transacties tussen gelieerde personen teneinde btw-fraude of belastingontwijking te voorkomen. Het HvJ EU oordeelt in het Balkan and Sea Properties-arrest dat deze bepaling toepassing mist indien de betrokken (gelieerde) persoon volledig recht op aftrek heeft. Tevens oordeelt het HvJ EU dat EU-lidstaten slechts btw mogen heffen over de normale waarde om btw-fraude en belastingontwijking te voorkomen. Indien de EU-lidstaten art. 80 btw-richtlijn te ruim uitleggen kan een ondernemer zich voor de nationale rechter rechtstreeks beroepen op art. 80 btw-richtlijn en aldus bewerkstelligen dat slechts btw over de overeengekomen vergoeding wordt berekend.

In Nederland wordt bij de terbeschikkingstelling van auto’s aan een niet (volledig) aftrekgerechtigde verbonden afnemer (personeel bijv.) voor privédoeleinden btw geheven over de normale waarde (10.6.5). Het is de vraag of dit toegestaan is aangezien bij een lage bijdrage geen sprake hoeft te zijn van btw-fraude of belastingontwijking. Voor dit arrest zie 10.6.5.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op