8 mei 2015Btw-heffing kansspelautomaten tot 1 juli 2008 deels in strijd met Unierecht

Per 1 juli 2008 zijn de kansspelautomaten onder de heffing van kansspelbelasting gebracht en vrijgesteld van btw-heffing. Voor die tijd was ter zake van de met de kansspelautomaten behaalde omzet btw verschuldigd. Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd of deze btw-heffing tot 2008 door de beugel kan. A-G Van Hilten (hierna: de A-G) heeft een conclusie genomen in deze zaak. 

In de zaak gaat het om een btw-ondernemer die in de tijdvakken van 1 mei 2005 tot en met 31 juni 2008 kansspelautomaten exploiteert in eigen casino’s, in gokhallen en in horecagelegenheden. De btw-ondernemer heeft ter zake van de behaalde omzet met roulette, blackjack en poker btw op aangifte voldaan en tegen deze voldoening bezwaar gemaakt en verzocht om teruggaaf van btw. Naar zijn mening is de btw-heffing ter zake van genoemde kansspelen in strijd met het unierecht, omdat soortgelijke activiteiten van Holland Casino (hierna: HC) wel zijn vrijgesteld van btw. De inspecteur heeft de teruggaaf geweigerd, omdat kansspelautomaten (destijds) niet aan te merken waren als kansspelen in de zin van de kansspelbelasting waardoor de btw-vrijstelling toepassing mist.

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat de btw-heffing ter zake van roulette in strijd is met het beginsel van de fiscale neutraliteit. De aard van het spel en de winstkansen is bij de btw-ondernemer en HC gelijk. Wel is er een verschil in de omvang van de inleg (bij HC kan de minimale inzet verschillen en is de inzet niet gemaximeerd; bij de exploitant bedraagt de minimale inzet € 0,20 en de maximale inzet € 80), maar het hof acht aannemelijk dat de gemiddelde consument bescheiden bedragen inzet. Dat de interactie bij HC plaatsvindt tussen spelers onderling en met de croupier en bij de exploitant uitsluitend via multiplayer doet hieraan niet af, aldus het hof. Deze beperkte interactie is volgens het hof niet bepalend voor de keuze van de gemiddelde consument voor dit kansspel. Bovendien, indien bij HC multi roulette gespeeld wordt ontbreek ook iedere vorm van interactie, terwijl de btw-vrijstelling wel van toepassing is. Ten aanzien van de spelen blackjack en poker is het beginsel van de fiscale neutraliteit naar het oordeel van het hof niet geschonden. De interactie tussen de spelers en de bank respectievelijk spelers onderling, is dermate verschillend aan een speeltafel bij HC ten opzichte van een vergelijkbaar spel dat via een kansspelautomaat van de exploitant wordt gespeeld dat het hof aannemelijk acht dat dit voor de gemiddelde consument bepalend is bij de keuze waar deze spelen gespeeld gaan worden.

De A-G meent dat het ‘roulette-oordeel’ van het hof uitgaat van een juiste rechtsopvatting, niet onvoldoende is gemotiveerd en ook niet onbegrijpelijk is. Het beroep van de staatssecretaris tegen dit oordeel faalt derhalve. Ten aanzien van het ‘poker-oordeel’ is de A-G van mening dat het hof terecht heeft geoordeeld dat het beginsel van de fiscale neutraliteit niet is geschonden, omdat het ‘klassiek’ pokerspel met meer spelers vanuit het oogpunt van de modale consument wat anders is dan de singleplay-variant tegen de bank die de btw-ondernemer aanbiedt. Naar de mening van de A-G is het oordeel van het hof ten aanzien van het spel blackjack zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Ook is de A-G van mening dat het beperken van het geschil tot de spelen roulette, poker en blackjack onbegrijpelijk is, omdat uit de gedingstukken blijkt dat er meer automatenspelen aan de orde zijn. Voor het onderzoek welke automatenspelen aan de orde zijn en of deze spelen soortgelijk zijn als een casinovariant acht de A-G verwijzing nodig.

Deze zaak heeft betrekking op de periode tot 1 juli 2008. Sinds 1 juli 2008 is de btw-heffing ter zake van kansspelautomaten geschrapt en geldt een btw-vrijstelling. Voor meer informatie over deze btw-vrijstelling zie 8.3.3.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op