8 februari 2013Btw-heffing diensten operatieassistenten en anesthesiemedewerkers aan ziekenhuizen

Een maatschap van vier maten (operatieassistenten en anesthesiemedewerkers) verricht tegen vergoeding werkzaamheden in opdracht van diverse ziekenhuizen. De maatschap factureert de uren die de maten hebben gewerkt. In november en december 2007 is door de maatschap uit de ontvangen vergoedingen geen btw voldaan, met een naheffing van 19% btw en een verzuimboete van 10% als gevolg. Rechtbank Haarlem oordeelde dat deze naheffingsaanslag terecht is opgelegd omdat van vrijgestelde intramurale medische zorg dan wel van een daarmede nauw samenhangende dienst geen sprake is. In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam gelijkluidend. Volgens het hof kan niet worden gezegd dat de maatschap zelf (para)medische diensten verricht of dat haar diensten moesten worden gezien als diensten die een onlosmakelijk geheel vormden met de prestaties van het ziekenhuis. De operatieassistenten en anesthesieverpleegkundigen waren werkzaam onder leiding van de anesthesioloog of chirurg van het ziekenhuis en zij moesten zich gedragen naar de instructies van deze specialisten. De maatschap trad hierdoor rechtstreeks in concurrentie met uitzendbureaus die ook operatieassistenten en anesthesiemedewerkers ter beschikking stellen aan ziekenhuizen en hierover btw voldoen. Het hof oordeelde dat ook bij de personen die die niet in loondienst zijn bij de uitlener sprake kan zijn van uitlening en verwijst hierbij naar het ADV-arrest van het HvJ EU. 

Voor deze uitspraak zie 8.2.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op