30 november 2012Btw-correctie van 12% x IB-bijtelling in strijd met Europese recht

In de zaak Van Laarhoven heeft het HvJ EU geoordeeld dat de volledige btw-aftrek voor de autokosten gevolgd door btw-correctie van 12% x IB-bijtelling in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht (thans unierecht), tenzij deze forfaitaire btw-correctie niet evenredig is aan de omvang van het privégebruik van de auto.  

De Hoge Raad heeft inmiddels geoordeeld dat de btw-correctie van 12% x IB-bijtelling niet in overeenstemming is met de Zesde Richtlijn omdat geen onderscheid wordt gemaakt naar de ouderdom van de auto en de mate waarin de auto voor privédoeleinden wordt gebruikt. Dit betekent volgens de Hoge Raad echter niet dat de btw-correctie van 12% x IB-bijtelling van tafel is. Naar het oordeel van de Hoge Raad brengt een beroep op de Zesde Richtlijn (thans btw-richtlijn) met zich mee dat onderzocht moet worden of de ter zake van het privégebruik van de auto betaalde btw meer bedraagt dan die op grond van de Zesde Richtlijn verschuldigd was. Het is daarbij aan de btw-ondernemer om de voor die vaststelling benodigde gegevens te verstrekken. Omdat Rechtbank Breda in de zaak Van Laarhoven voormeld onderzoek heeft nagelaten verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar deze rechtbank.

Voor dit arrest en meer informatie over de btw-correctie voor het privégebruik van de auto door een eenmansondernemer tot 1 juli 2011 zie 10.3.2 van het btw-handboek. Dit arrest zal besproken worden in de praktijkbijeenkomst btw-regels privégebruik auto van de zaak. Schrijf u hier in!

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op