1 februari 2013Btw-constructies schoolgebouwen gemeente Aalten deels misbruik van recht

De gemeente Aalten heeft ten behoeve van twee onderwijsinstellingen nieuwe schoolgebouwen laten bouwen en verbouwingen van bestaande schoolgebouwen gerealiseerd. Deze (ver)bouw heeft plaatsgevonden in opdracht en voor rekening van de gemeente. De gemeente heeft op aanraden van haar adviseur de nieuwbouwscholen, terwijl zij in aanbouw waren, geleverd aan een nieuw opgerichte stichting, waarvan het bestuur werd gevormd door de onderwijsinstellingen. De stichting verhuurde de schoolgebouwen vervolgens aan de onderwijsinstellingen. In de verkoopaktes was de voorwaarde opgenomen dat het mogelijk was de koopovereenkomst te ontbinden indien vast zou komen te staan dat de gemeente geen recht had op aftrek van de btw op de (ver)bouwkosten. Met betrekking tot de verbouwingen van de bestaande schoolgebouwen is de gemeente opgetreden als opdrachtgever, die de verbouwingswerkzaamheden heeft laten uitvoeren. De gemeente heeft vervolgens de btw op de (ver)bouwkosten volledig in aftrek gebracht. Door de inspecteur van de Belastingdienst is een naheffingsaanslag opgelegd. 

Rechtbank Arnhem heeft in deze zaak geoordeeld dat de gemeente Aalten bij de (ver)bouw is opgetreden als overheid. Aangezien een gemeente voor haar ‘typische overheidsactiviteiten’ geen btw-ondernemer is, had de gemeente Aalten volgens de rechtbank geen recht op aftrek van de btw op de (ver)bouwkosten. In hoger beroep oordeelt Hof Arnhem dat de gemeente bij de nieuwbouw en verbouw gehandeld heeft als ondernemer. Niettemin is ter zake van de nieuwbouwscholen volgens het hof sprake van misbruik van recht, omdat door de constructie (in strijd met het doel en de strekking van de btw-regels) volledige btw-aftrek is genoten en het wezenlijke doel van de constructie bestond in het verkrijgen van dit btw-voordeel. Het hof wijst hierbij onder andere op de in de verkoopaktes opgenomen ontbindende voorwaarde. Ter zake van de verbouwing van de bestaande scholen is volgens het hof echter geen sprake van misbruik van recht. Omdat de gemeente als financier is opgetreden zonder dat een stichting is tussengeschoven, kan niet worden gezegd dat de rol van de gemeente gekunsteld is. De btw-aftrek met betrekking tot de verbouwingen kan om die reden niet worden nageheven.

Zie 12 voor meer informatie over misbruik van recht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op