2 november 2012BTW-compensatiefonds voor verstrekking iPads en andere tablets aan raadsleden

Het BTW-compensatiefonds is bedoeld voor gemeenten en provincies die niet-belastbare overheidsactiviteiten verrichten en voor deze activiteiten geen recht hebben op aftrek van voorbelasting. Via het BTW-compensatiefonds kunnen deze publiekrechtelijke lichamen de btw die toerekenbaar is aan deze activiteiten grotendeels vergoed krijgen. In beginsel is geen btw-compensatie mogelijk met betrekking tot goederen en diensten die door derden worden gebruikt. 

In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft staatssecretaris Weekers van Financiën echter aangegeven dat hij van mening is dat gemeenteraadsleden en statenleden niet kwalificeren als “derden”, omdat zij onderdeel zijn van het bestuur. Gemeenten en provincies kunnen daarom, wanneer zij roerende zaken, zoals iPads en tablets, verstrekken aan gemeenteraadsleden en statenleden, de btw die drukt op de aanschaf van deze goederen claimen bij het BTW-compensatiefonds. Voor het verleden kunnen gemeenten en provincies een herzieningsverzoek indienen bij de bevoegde inspecteur tot vijf jaar na de datum van aanschaf. 

De staatssecretaris merkt op dat gemeenten en provincies de btw niet kunnen claimen indien zij de roerende zaken tegen (een niet-symbolische) vergoeding ter beschikking stellen aan gemeenteraadsleden en statenleden. In dat geval is namelijk sprake van een btw-belaste prestatie en bestaat er voor de gemeenten en provincies recht op aftrek van de btw die drukt op de aanschaf van de goederen.   

Bron: www.vng.nl

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op