10 augustus 2020Btw-compensatie voor afgenomen re-ingegratiediensten langdurig werklozen en loopbaanbegeleiding afgetreden wethouder

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een gemeente recht heeft op compensatie van de btw op de ingekochte re-integratiediensten voor langdurig werklozen en de loopbaanbegeleiding van een afgetreden wethouder. Het belang van dit arrest is dat de uitsluiting als bedoeld in art. 4 lid 1, aanhef en onderdeel a Wet BCF (diensten die worden gebezigd om te worden verstrekt, verleend of ter beschikking gesteld aan een of meer individuele derden) aldus wordt uitgelegd dat dat bijdrage uit het Btw-compensatiefonds alleen wordt uitgesloten indien het afnemen van goederen of diensten in overheersende mate plaatsvindt van het individuele belang van derden. In die situatie is de derde de eindverbruiker en vervult de gemeente slechts de rol van intermediair. Hiervan is geen sprake indien derden wettelijk verplicht zijn om van de door een gemeente aangeboden diensten gebruik te maken en een weigering voor die derden negatieve gevolgen kan hebben. In dat geval is de gemeente de eindverbruiker.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op