29 juni 2012Btw-besparende structuur met schoolgebouw en sporthal geen misbruik van recht

De gemeente Albrandswaard heeft een schoolgebouw en een sporthal doen bouwen. De btw op de stichtingskosten heeft zij volledig in aftrek gebracht. Het schoolgebouw was bestemd voor gebruik door drie basisscholen. De sporthal was bestemd voor gebruikt door de drie basisscholen en sportverenigingen. Na de oplevering zijn de gebouwen overgedragen aan een stichting voor een prijs van ongeveer 15% van de stichtingskosten. De stichting heeft dit aankoopbedrag betaald met geld dat van de gemeente is geleend. Volgens Hof Den Haag heeft de inspecteur terecht de in aftrek gebrachte btw nageheven. Er is volgens het hof sprake van een levering door de gemeente aan de stichting, maar omdat sprake is van misbruik van recht heeft de gemeente geen recht op btw-aftrek. De Hoge Raad oordeelt net als het hof dat sprake is van een levering, maar vindt dat de door de gemeente verrichte rechtshandelingen niet kwalificeren als misbruik van recht. De Hoge Raad acht voor dit oordeel mede van belang dat de inspecteur niet heeft gesteld dat de overeengekomen (lage) vergoeding kunstmatig is, in die zin dat de gemeente in wezen geen of slechts een symbolische vergoeding van de stichting heeft bedongen en ontvangen. In dat geval zou de gemeente geen economische activiteit hebben verricht en ter zake van de stichtingskosten geen recht op aftrek hebben gehad.

Voor meer informatie over misbruik van recht zie 13.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op