9 augustus 2019Btw-beleid Belastingdienst koop/aannemingsovereenkomsten voor een deel openbaar

De levering van een onbebouwd terrein, niet zijnde een bouwterrein, en de oplevering van een bouwwerk op dat terrein, kunnen onder bepaalde omstandigheden als één btw-belaste levering worden aangemerkt. Dit blijkt uit een WOB-stuk van de Belastingdienst.

De kennisgroep omzetbelasting van de Belastingdienst stelt dat de levering van een onbebouwd terrein, niet zijnde een bouwterrein, en de oplevering van een bouwwerk op dat terrein, alleen als één btw-belaste handeling kunnen worden aangemerkt als de koper zich bij het sluiten van de koopovereenkomst met verkoper van de grond verbindt om een aannemingsovereenkomst bij een aangewezen aannemer te sluiten, indien de verkoper en de aannemer op een zodanige manier samenwerken dat zij gezamenlijk één ondernemer zijn of dat één van hen beide als de ondernemer jegens de koper als verkoper en als aannemer voor het geheel optreedt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op