27 oktober 2011Btw-aftrek voor aankoop aandeel mede-eigendom nog niet ingeschreven octrooi

Het HvJ EU heeft vandaag in het Tanoarch s.r.o.-arrest beslist dat de verkoop van een aandeel in de mede-eigendom van een uitvinding, ook al is die nog niet als octrooi ingeschreven, in beginsel een btw-belaste dienst is. Bijgevolg kan de hiervoor in rekening gebrachte btw in beginsel in aftrek worden gebracht, tenzij sprake is van misbruik van recht. Of sprake is van misbruik van recht dient de nationale rechter te onderzoeken waarbij hij moet nagaan of een volstrekt kunstmatige constructie is opgezet die geen verband houden met de economische realiteit en alleen bedoeld zijn om een fiscaal voordeel te behalen. Hierbij dient de nationale rechter o.m.  te letten op:

  • het feit dat het octrooi nog niet is ingeschreven;
  • dat het recht op uitvinding toebehoort aan meerdere personen waarvan de meesten op hetzelfde adres gevestigd zijn en door dezelfde natuurlijke persoon worden vertegenwoordigd;
  • dat de verkoper de op de factuur vermelde btw niet heeft voldaan aan de fiscus;
  • dat de verkoper is ontbonden zonder te worden vereffend (er viel dus niets te vereffenen!).

Het arrest is te downloaden in 2.3 van het btw-handboek. In hoofdstuk 13 van het btw-handboek is meer informatie te vinden over de vraag wanneer sprake is van misbruik van recht en wat de gevolgen van geconstateerd misbruik zijn.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op