17 maart 2015Btw-aftrek uitgesloten voor business seats voetbalstadion

De B.V.’s A, B en C vormen samen een fiscale eenheid. De heer D is directeur en enig aandeelhouder van C B.V., de holding die de aandelen in A B.V. en B B.V. houdt. De kernactiviteit van de fiscale eenheid is de productie en montage van zakelijke en exclusieve particuliere interieurs. B B.V. huurt vier zitplaatsen in een business room van een voetbalclub. Gebruikers van de business room kunnen wedstrijden van de voetbalclub bijwonen, krijgen gratis consumpties en kunnen gebruikmaken van de business club, die gelegen is aan de andere zijde van het stadion. De fiscale eenheid kan de business room buiten de wedstrijden om gebruiken als vergaderruimte, maar doet dit niet. De zitplaatsen worden gebruikt door D, zijn broer E (als projectleider in loondienst bij B B.V) en (potentiële) zakenrelaties. 

In 2008 hebben boekenonderzoeken plaatsgevonden bij de fiscale eenheid, waarbij in het rapport onder andere is gesteld dat de zitplaatsen uit strikt zakelijke overwegingen worden gehuurd en om niet ter beschikking worden gesteld aan personeel en relaties. Volgens het rapport vormen de kosten van de zitplaatsen weliswaar bedrijfskosten, maar dragen deze bij uitstek een consumptief karakter, omdat met name de persoonlijke belangen van het personeel en de relaties worden gediend. De inspecteur heeft de fiscale eenheid vervolgens, met een beroep op het BUA (Besluit uitsluiting aftrek), een naheffingsaanslag opgelegd. 

In geschil is of de fiscale eenheid de btw op de huur van de zitplaatsen in aftrek mag brengen en of er in te rechte honoreren vertrouwen gewekt is over de aftrekbaarheid door uitlatingen in de boekenonderzoeken. De fiscale eenheid is van mening dat dit het geval is en mocht de voorbelasting niet volledig aftrekbaar zijn, dan is zij in elk geval voor 75% (voor zover de zitplaatsen niet worden gebruikt voor ontspanning) aftrekbaar. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in deze zaak geoordeeld dat de aftrek van de btw op de huur van de zitplaatsen is uitgesloten, omdat sprake is van het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften, zoals bedoeld in het BUA. De rechtbank acht het aannemelijk dat, hoewel het uitnodigen van de relaties voor de fiscale eenheid onderdeel is van het relatiebeheer, de personen de wedstrijden bijwonen voor hun ontspanning. Met betrekking tot de heren D en E is sprake van gelegenheid geven tot ontspanning aan het personeel, zoals bedoeld in het BUA. Er is evenmin sprake van gewekt vertrouwen dat deze btw wel aftrekbaar zou zijn. De inspecteur heeft in het rapport van het boekenonderzoek weliswaar aangegeven dat de zitplaatsen in de business room ‘uit strikt zakelijke overwegingen’ worden gehuurd, maar dit betekent op zichzelf niet dat de hierop drukkende voorbelasting aftrekbaar is, aldus de rechtbank.

Zie