18 juli 2013Btw-aftrek ondernemer voor kosten ondernemingspensioenfonds

De fiscale eenheid PPG Holdings c.s. te Hoogezand (hierna: PPG) heeft ten behoeve van haar werknemers een pensioenregeling gesloten en die ondergebracht in een aparte stichting. De werknemers dragen geen premie af; die wordt volledig door het concern betaald. De kosten voor het draaiend houden van het pensioenfonds zijn door PPG betaald en niet doorberekend aan het pensioenfonds. De btw op deze kosten heeft PPG volledig in aftrek gebracht. Naar de mening van de inspecteur ten onrechte. 

Rechtbank Leeuwarden heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. In hoger beroep vraag Hof Leeuwarden zich af of er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de kosten voor het pensioenfonds en de belaste handelingen van PPG. Indien een dergelijk verband ontbreekt, vraagt het hof zich af of de handelingen jegens PPG vrijgesteld zijn van btw-heffing als het beheer dan wel de bedrijfsvoering van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Het hof heeft deze vragen voorgelegd aan het HvJ EU. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat PPG de btw over de aan de stichting verstrekte diensten van beheer en bedrijfsvoering als voorbelasting in aftrek mag brengen, mits uit het geheel van de omstandigheden van de betrokken transacties een rechtstreeks en onmiddellijk verband met de bedrijfsactiviteiten naar voren komt. Dit is aan de orde indien de kosten van de door PPG in dat kader afgenomen diensten deel uitmaken van haar algemene kosten en als zodanig bestanddelen van de prijs van de producten van PPG zijn. De bedrijfsactiviteiten van PPG zijn in dat geval namelijk de uitsluitende oorzaak van de afgenomen diensten, aldus het HvJ EU. Het is aan het Hof Leeuwarden om dit te beoordelen. Ten aanzien van de vraag of het ondernemingspensioenfonds een gemeenschappelijk beleggingsfonds is verwijst het HvJ EU naar zijn Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e.a.-arrest. Hierin is beslist dat een dergelijk pensioenfonds geen gemeenschappelijk beleggingsfonds is. 

Voor dit arrest en meer informatie over de btw-behandeling van pensioenfondsen zie 8.3.1

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op