25 mei 2020Btw-aftrek mogelijk voor BV juridische bijstand in strafprocedure tegen dga

Mag een B.V. de btw op de kosten van de door haar afgenomen juridische bijstand in een strafprocedure tegen de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) in aftrek brengen? De Hoge Raad vindt van wel indien het gaat om kosten die de B.V. noodzakelijkerwijs heeft gemaakt om het voortbestaan van haar economische activiteit veilig te stellen. Het is aan de B.V. om die noodzaakzakelijkheid te bewijzen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de B.V. geen andere reële mogelijkheden heeft om het voortbestaan van haar economische activiteit veilig te stellen. Staat die noodzaak eenmaal vast, dan kan de btw-aftrek ook niet worden uitgesloten op grond van het BUA. In dat geval mag volgens de Hoge Raad worden aangenomen dat de juridische bijstand primair in het belang van de onderneming worden afgenomen en dat het persoonlijke voordeel van de werknemer – de dga- van ondergeschikt belang is. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen voor een onderzoek of aan die noodzakelijksvoorwaarde is voldaan. 


Voor de praktijk is het van belang dat de Hoge Raad btw-aftrek ter zake van de kosten van een strafprocedure tegen het personeel of een bestuurder mogelijk acht. Het is de vraag of dit richtlijnconform is. Uit het Wolfram Becker-arrest van het Hof van Justitie is naar onze mening af te leiden dat het recht op btw-aftrek voor de kosten van een strafprocedure tegen een personeelslid, zoals een dga, of een bestuurder van de onderneming niet mogelijk is. Wil een B.V. btw-aftrek kunnen hebben, dan moet zij wel de afnemer zijn van de juridische bijstand. Hiervoor is het o.a. van belang met de overeenkomst is gesloten, aan wie is gefactureerd voor de juridische bijstand en wie de facturen moet betalen en heeft betaald.          ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op