25 april 2012Btw-aftrek gemeente voor leerlingenvervoer met eigen bijdrage

Een gemeente verzorgt op basis van een verordening vervoer voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ter zake van dit leerlingenvervoer heeft de gemeente overeenkomsten gesloten met vervoersbedrijven. De vervoersbedrijven reiken aan de gemeente hiervoor facturen met btw uit. In het schooljaar 2008/2009 betaalt 36% van de ouders een leerlingenbijdrage. In het jaar 2008 heeft de gemeente voor € 13.958 aan eigen bijdragen ontvangen. De kosten voor het leerlingenvervoer bedragen dat jaar € 458.231. In geschil voor Hof Den Haag is of de gemeente recht op teruggaaf heeft van de in rekening gebrachte btw. Naar het oordeel van het hof is dit het geval. Dit betekent dat de gemeente uit de eigen bijdrage van de ouders voor het leerlingenvervoer 6% btw verschuldigd is, terwijl de gemeente alle btw op de kosten van het leerlingenvervoer in aftrek mag brengen. Het is nog niet duidelijk of de staatssecretaris tegen deze uitspraak in beroep gaat bij de Hoge Raad.

voor gemeenten verdient het ter behoud van rechten aanbeveling 6% btw uit de eigen bijdragen voor leerlingenvervoer op aangifte te voldoen en de btw op de kosten voor leerlingenvervoer in aftrek te brengen en tegen de voldoening op aangifte/teruggaafbeschikking tijdig bezwaar te maken.

Bron: EFK

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op