5 oktober 2012Btw-aftrek dient te worden herzien in geval van diefstal

Een btw-ondernemer heeft recht op aftrek van voorbelasting indien hij een goed of dienst (bestemt voor) belast gebruik(t). Indien de bestemming van een goed of dienst afwijkt van het uiteindelijke gebruik, dient de ondernemer de aftrek te herzien. In de praktijk komt het voor dat een goed gestolen wordt voordat het in gebruik genomen is. In een dergelijk geval kan niet worden gezegd dat de goederen gebruikt zijn voor belaste handelingen, waardoor de aftrek moet worden herzien, aldus art. 185, lid 1 btw-richtlijn. Op grond van het tweede lid kan herziening echter achterwege blijven indien de btw-ondernemer de diefstal naar behoren kan bewijzen. 

In de prejudiciële zaak PIGI gaat het Bulgaarse eenmansonderneming, PIGI, die o.a. handelt in levensmiddelen. Uit de bedrijfsruimten van PIGI zijn (volgens PIGI althans) goederen gestolen. PIGI heeft aangifte van de diefstal gedaan, maar de dader is nooit geïdentificeerd. De inspecteur heeft vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat PIGI volgens de inspecteur de btw die hij ter zake van de gestolen goederen in aftrek had gebracht, had moeten herzien. De Bulgaarse btw-wet kent de in de btw-richtlijn (facultatief) genoemde mogelijkheid tot het achterwege laten van de herziening in geval van naar behoren bewezen diefstal namelijk niet. Zij kent wel de mogelijkheid tot het achterwege laten van de herziening in geval van overmacht. De inspecteur achtte de diefstal echter geen geval van overmacht. PIGI heeft tegen deze naheffingsaanslag bezwaar ingediend, omdat hij van mening is dat de verdwijning te wijten is aan overmacht die niet te voorzien of te voorkomen was. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de inspecteur juist heeft gehandeld. Aangezien Bulgarije -anders dan Nederland- geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het achterwege laten van de herziening in geval van naar behoren bewezen diefstal, hoefde de inspecteur niet na te gaan of de diefstal naar behoren bewezen was, maar slechts of sprake was van overmacht. Nu in de onderhavige zaak geen sprake was van overmacht, mag herziening worden geëist.   

Zie 10.5 voor meer informatie over de herziening van btw-aftrek (in geval van diefstal).

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op