6 september 2012Btw-aftrek aannemer ondanks onrechtmatig gedrag onderaannemer

In de zaak Gábor Toth gaat het om een aannemer die voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden een onderaannemer inschakelt. Zijn onderaannemer komt zijn fiscale verplichtingen niet na waardoor hij zijn vergunning als eenmansondernemer wordt ingetrokken en hij op het tijdstip van het uitreiken van een deel van de facturen niet langer geregistreerd stond als btw-ondernemer. Daarnaast heeft de onderaannemer niet de door hem tewerkgestelde werknemers op de factuur vermeld, hetgeen wel verplicht was om zwartwerken te voorkomen. De aannemer heeft niet gecontroleerd of tussen de opsteller van de factuur, de onderaannemer, en de tewerkgestelde werknemers een rechtsverhouding bestond en of de opsteller van de factuur deze werknemers had aangemeld. Naar het oordeel van het HvJ EU vormen al deze omstandigheden op zichzelf genomen nog geen grond om de btw-aftrek bij de aannemer te weigeren. Dit is slechts anders indien de fiscus aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk maakt dat de aannemer wist of behoorde te weten dat hij met het inschakelen van de onderaannemer of een andere marktdeelnemer deelnam aan een transactieketen waarin btw-fraude plaatsvindt.  Dit zal de nationale rechter moeten beoordelen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op