6 december 2012Btw-afdracht in eerdere schakels verkoopproces beïnvloedt recht op btw-aftrek niet

De Bulgaarse ondernemer Bonik EOOD (hierna: Bonik) is een eenmansvennootschap die handelt in landbouwproducten. Bonik heeft goederen geleverd aan een ondernemer in Roemenië, waarop zij het nultarief voor intracommunautaire leveringen heeft toegepast en ter zake waarvan zij voorbelasting in aftrek heeft gebracht. In 2009 is een belastingcontrole bij Bonik verricht, waarbij de inspecteur tot de conclusie is gekomen dat er geen intracommunautaire leveringen plaats hebben gevonden, omdat er geen bewijs van de leveringen voorhanden was en Bonik wellicht niet over de noodzakelijke hoeveelheid goederen beschikte om de leveringen te verrichten. Bovendien heeft de inspecteur onderzoek gedaan naar de leveringen van goederen van leveranciers aan Bonik en geconcludeerd dat deze leveringen – ondanks het feit dat Bonik beschikte over aankoopfacturen – niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, omdat de leveranciers niet over de noodzakelijke hoeveelheid goederen beschikten om de leveringen te verrichten en er onregelmatigheden in de facturering aanwezig waren. De inspecteur heeft Bonik vervolgens het recht op aftrek van de door de leveranciers aan Bonik in rekening gebrachte voorbelasting geweigerd in verband met het ontbreken van daadwerkelijke leveringen. Bonik is tegen deze weigering in het verweer gekomen.

De Bulgaarse rechter heeft het HvJ EU (samengevat) gevraagd of de richtlijn en rechtsbeginselen zich ertegen verzetten dat een ondernemer het aftrekrecht wordt geweigerd op grond van het feit dat de levering door Bonik niet kan worden geacht daadwerkelijk te zijn verricht, gelet op de handelingen die de leveranciers van Bonik hebben verricht. Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat het antwoord op de vraag of over vroegere of latere leveringen van de goederen wel of geen btw is afgedragen, niet van invloed mag zijn op het aftrekrecht van een ondernemer. Bonik heeft echter slechts recht op aftrek indien hij daadwerkelijk goederenleveringen heeft verricht en indien hij de ingekochte goederen heeft gebruikt voor btw-belaste handelingen. Het aftrekrecht moet echter wel worden geweigerd indien de goederenleveringen onderdeel uitmaken van een keten van btw-fraude. Of in casu het geval is, zal door de Bulgaarse rechter moeten worden beoordeeld.

Zie 10.1 voor meer informatie over het recht op aftrek van voorbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op