28 juni 2016Brexit: gevolgen voor de heffing van btw

De inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben gestemd voor een ‘Brexit’. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de btw-consequenties van een Brexit.

Nu de inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben gestemd voor een Brexit is de vraag wat dit voor gevolgen heeft voor ondernemend Nederland. Op korte termijn verandert er niets en blijft de huidige Europese btw-regelgeving onverkort van toepassing. Naar verwachting duurt het nog minstens twee jaar voordat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is geformalieerd. Indien daarna de feitelijke Brexit tot stand komt kwalificeert het Verenigd Koninkrijk niet langer als EU-lidstaat. Voor zover er geen speciale afspraken met de EU worden gemaakt dan wel verdragen worden gesloten, heeft dat de nodige fiscale gevolgen op het gebied van onder andere btw en douane.

Met name internationale handelsondernemingen krijgen met andere procedures te maken. Waar nu nog het systeem van de intracommunautaire transacties (9.1.2 en 9.1.3) een vrij verkeer van goederen bewerkstelligt, zullen na de Brexit douaneprocedures van kracht worden: er is dan immers sprake van export in het land van verzending en invoer in het land van aankomst van de goederen. Dat betekent dat ondernemers te maken kunnen krijgen met invoer- en uitvoeraangiftes, de betaling van invoer-btw en douanerechten alsmede (weer) fysieke controles van goederen door de Douane. Voor de btw dient de importeur invoer-btw te betalen en daarmee voor te financieren, eventuele douanerechten zijn kostenverhogend.

Als ondernemers goederen tijdelijk naar het Verenigd Koninkrijk overbrengen (zoals tentoonstellingsgoederen, gereedschappen en machines voor diensten ter plaatste e.d.) dan kan dat nu nog zonder btw-verplichtingen (behoudens het bijhouden van de verplaatsing in een speciaal register). Na de Brexit zal op basis van een douanevergunning moeten bewerkstelligd dat in het Verenigd Koninkrijk geen invoer-btw en douanerechten moet worden betaald.

Andere onderwerpen die aan wijziging onderhevig kunnen zijn, zijn de huidige regeling voor afstandsverkopen (9.1.1), de toepassing van de vereenvoudigde abc-regeling (9.1.6), de regeling inzake installatieleveringen, de btw-verleggingsregeling voor diensten aan ondernemers op basis van de B2B-hoofdregel (6.2.1), de MOSS-regeling (btw en e-commerce, hoofdstuk 4) en de reisbureauregeling (11.6).

 Voor advies over de btw-gevolgen van een Brexit kunt u contact opnemen met Frank Resseler of Inge Verrips-Shun van Van Driel Fruijtier btw-specialisten op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres fresseler@vandrielfruijtier.nl / iverrips@vandrielfruijtier.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op