16 juli 2013Boete voor btw-aftrek op basis van bouwkostenopgave

Een maatschap tussen twee echtgenoten die handelt in onroerend goed heeft in oktober 2008 opdracht gegeven tot het bouwen van een nieuw bedrijfspand. De afspraken met betrekking tot de bouw van het pand, dat was bestemd voor verhuur aan een horecagroothandel, zijn in november 2008 vastgelegd in een overeenkomst. De maatschap heeft in 2008 geen betalingen verricht met betrekking tot de bouw van het pand. Pas in het eerste halfjaar van 2009 ontving de maatschap termijnfacturen. Desondanks heeft de maatschap in de btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2008 een bedrag van € 130.150 als voorbelasting aangegeven, op basis van een in oktober 2008 uitgereikt bescheid waarop de bouwkosten en het btw-bedrag waren vermeld. De inspecteur meent dat de voorbelasting ten onrechte is geclaimd, omdat het bescheid niet dient als factuur maar slechts als bouwkostenopgave, en heeft daarom een naheffingsaanslag en vergrijpboete opgelegd. 

In eerste aanleg heeft Rechtbank Arnhem in deze zaak geoordeeld dat de maatschap met het bescheid niet beschikte over een op voorgeschreven wijze opgemaakte factuur en dat zij de op dit bescheid in rekening gebrachte btw daarom ten onrechte in aftrek heeft gebracht. 

In hoger beroep benadrukt Hof Arnhem-Leeuwarden dat het recht op aftrek zich niet uitstrekt tot de belasting die uitsluitend is verschuldigd op grond van de vermelding ervan op de factuur. Het hof wijst er daarbij op dat in het vierde kwartaal van 2008 geen levering of dienst in verband met de bouw van het pand is verricht aan de maatschap noch een vooruitbetaling is gedaan. De naheffingsaanslag is om die reden terecht opgelegd. Met betrekking tot de opgelegde boete overweegt het hof dat bij de maatschap (ten minste) sprake is geweest van een dermate grote, aan opzet grenzende, mate van nalatigheid dat haar grove schuld kan worden verweten, zodat de opgelegde boete passend en geboden is.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op