23 juli 2012Boete van 40.000 euro voor onterechte btw-aftrek

Aan een btw-ondernemer die ruim 90.000 euro als voorbelasting in aftrek heeft gebracht zonder daar recht op te hebben, is terecht een vergrijpboete van 40.000 euro opgelegd, zo heeft Rechtbank Breda geoordeeld

De btw-ondernemer stelde recht te hebben op aftrek van voorbelasting, maar kon geen inzicht geven in de aard van de kosten of prestaties ter zake waarvan aan hem btw in rekening was gebracht. Evenmin kon hij facturen overleggen waaruit de in rekening gebrachte voorbelasting bleek. de btw-ondernemer ontkende vervolgens betrokkenheid door te stellen dat zijn aangiften door een familielid (van wie de naam geheim moest blijven) waren ingediend. De inspecteur heeft de btw-ondernemer een naheffingsaanslag opgelegd ter hoogte van de onterecht in aftrek gebrachte voorbelasting. Aangezien de btw-ondernemer volgens de inspecteur opzet of grove schuld te verwijten is, is daarnaast een vergrijpboete van 40.000 euro opgelegd. Geheel terecht, zo oordeelde de rechtbank. De btw-ondernemer had het vermoeden van grove schuld of opzet kunnen ontkrachten, maar is hierin niet geslaagd. Bovendien waren de aangiften door de ondernemer zelf of zijn adviseur ondertekend. 

Zie 10.1 voor informatie over het op juiste wijze in aftrek brengen van voorbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op