3 juli 2014Boedelbijdrage curator belast met btw

In faillissementen kan een curator door een hypotheek- of pandhouder verzocht worden om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. De curator bedingt daarvoor in het belang van overige schuldeisers doorgaans een vergoeding, de zogenoemde ‘boedelbijdrage’.

Op 26 maart 2014 heeft de Kennisgroep Omzetbelasting Algemeen van de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat de boedelbijdrage de vergoeding is voor een btw-belaste activiteit die de curator namens de failliete btw-ondernemer verricht. De failliete btw-ondernemer stelt als het ware tijd van ‘zijn’ curator ter beschikking aan de hypotheek- of pandhouder. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen passief meewerken van de curator of actief opereren van de curator.

 ?Bron: BTU

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op