10 december 2012Bleken van tanden en plaatsen van facings niet vrijgesteld van btw

De gezondheidskundige verzorging van de mens door tandartsen en andere BIG-beroepsbeoefenaren is vrijgesteld van btw-heffing. Een cosmetische ingreep die niet primair plaatsvindt met een therapeutisch doel is geen gezondheidskundige verzorging van de mens en is daarom belast met btw. Naar het oordeel van Hof Amsterdam is het bleken van tanden en het plaatsen van facings (incl. de intakegesprekken) vanuit het oogpunt van de modale consument (patiënt) één handeling met een cosmetisch doel: mooie, witte (en egale) tanden. Omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de voornaamste reden van deze ingrepen was gelegen in de bescherming (incl. de instandhouding of herstel) van de gezondheid van de mens, is het hof van oordeel dat ter zake van deze handelingen 19% (thans 21%) btw verschuldigd is.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de btw-vrijstelling voor extramurale zorg beperkt. Zie 8.2.1 voor deze uitspraak en meer informatie over de btw-vrijstelling voor (para)medische handelingen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op