6 februari 2015BIJEENKOMST. Wet Passend onderwijs: loop geen onnodig btw-risico! EXTRA AANBOD

Passend onderwijs en btw: een thema waarbij het eindresultaat ‘Passend onderwijs zonder btw’ zou moeten zijn! Het ontvangen geld besteden aan de zorgleerlingen in plaats van aan de schatkist teruggeven. Omdat deze problematiek direct uw aandacht vraagt, vragen wij aandacht voor de navolgende diensten met betrekking tot dit actuele thema.

Deelnemers, die de eerdere zes voorlichtingsbijeenkomsten hebben bezocht, verwijzen wij graag naar de diensten, die vermeld staan onder 1 t/m 3.
Desgevraagd kunnen we voor deze deelnemers direct starten met de btw-scan of met andere ondersteuningsvragen

Voor is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden/kwartiermakers van de Samenwerkingsverbanden, schoolleiders en administrateurs die te maken krijgen met de nieuwe Wet passend onderwijs.

Sector
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Thema
Passend onderwijs

1. Stand van zaken
Eind 2014 is het passend onderwijs enige maanden in werking. Een goed moment om te kijken of uit praktijkervaring, regelgeving en/of actualiteit, maar ook gewoon naar aanleiding van levende praktijkvragen veranderingen zijn opgetreden in de btw-positie van samenwerkingsverbanden. Tegelijk worden daar good-practices gedeeld.

Datum: 
8 april (ochtend)

2. Btw-scan ondersteuningsplan!
Momenteel liggen de ondersteuningsplannen bij de ondersteuningsplanraden.
Om btw-problemen te voorkomen en daarmee de middelen goed te kunnen aanwenden, verricht BTW-PLAZA voor € 1.200,00 excl. btw een scan van alle voor uw samenwerkingsverband relevante stukken, waaronder de statuten, evt. reglementen, begroting en ondersteuningsplan, incl. evt. bijlagen. Belangrijk is ook om stukken toe te voegen ter beoordeling, die duidelijk maken hoe de geldstromen binnen het gehele samenwerkingsverband en de betrokken onderwijsinstellingen gaan lopen en wat betrokken instellingen onderling gaan doen naar elkaar.  U ontvangt een kort memo met onze bevindingen en welke stappen er eventueel gezet moeten worden.
U kunt zich hiervoor melden door een mail te sturen naar  m.vanast@avs.nl of passendonderwijs@btwplaza.nl
Vervolgens wordt er contact met u opgenomen.

3. Aanvullende en/of vervolgondersteuning
Voor het begeleiden van mogelijke acties, die bij u spelen en/of die voortvloeien uit de btw-scan, heeft de AVS met BTW-PLAZA een uurtarief afgesproken van € 150 excl. btw (in plaats van een regulier tarief van € 195 excl. btw). Op basis van uw vraagstelling wordt vooraf met u het aantal te investeren uren vastgesteld en vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Locatie
AVS, Herenstraat 35, 3512 KB Utrecht

Docent
Mr. G.B. (Machiel) van Driel RB – Van Driel Fruijtier btw-specialisten

Kosten bijeenkomst
De kosten voor deelname aan de bijeenkomst bedraagt € 95, inclusief lunch en informatiemateriaal

Deelnemen?
U kunt zich hier inschrijven voor de bijeenkomst op 8 april 2015. Om zich aan te melden voor de btw-scan kunt  u een e-mail sturen naar m.vanast@avs.nl of passendonderwijs@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op