3 januari 2012Bij verkoop opwaardeerkaarten 19% btw verschuldigd uit nominale waarde minus korting

Een B.V. verkoopt beltegoed via opwaardeerkaarten waarmee de klant kan bellen, sms-en en gebruik maken van diensten, zoals informatiediensten en het downloaden van ringtones. De opwaardeerkaarten hebben een nominale waarde van € 10 of € 20. De B.V. verkoopt de opwaardeerkaarten aan de detaillist voor de nominale waarde minus een korting van circa 10%. De detaillist verkoopt de opwaardeerkaarten aan de klant voor de nominale waarde. In een procedure voor Rechtbank Haarlem is in geschil of de B.V. uit de nominale waarde dan wel uit het feitelijk ontvangen bedrag van de detaillist 19% btw moet voldoen. De rechtbank oordeelt het laatste. De verschuldigde btw in december 2008 vermindert de rechtbank om die reden met € 100.000. Zie 4.1 voor deze uitspraak en meer informatie over de vergoeding waarover btw moet worden voldaan.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op