24 juli 2012Bij overdracht onderneming moet koper herzienings-btw over gehele jaar voldoen

Een C.V. heeft op 12 december 2007 een onroerende zaak verkocht aan een B.V. Deze levering kwalificeerde als een overgang van (het geheel of een gedeelte van) een algemeenheid van goederen zoals bedoeld in art. 31 Wet OB (thans art. 37d Wet OB), waardoor de B.V. in de plaats trad van de C.V. 

De C.V. had de btw ter zake van de aankoop van de onroerende zaak volledig in aftrek gebracht. Vanaf 1 januari 2007 werd een deel van de onroerende zaak echter vrijgesteld verhuurd, waardoor de in aftrek gebrachte btw herzien moest worden. De B.V. heeft herzieningsbtw afgedragen over de periode vanaf 12 december 2007, omdat zij van mening was dat de herzieningsbtw naar tijdsgelang moest worden berekend. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd omdat hij van mening was dat de B.V. herzieningsbtw moest afdragen over het gehele jaar 2007.

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat, bij een overgang van een algemeenheid van goederen, de herzieningsperiode in zijn geheel overgaat op degene op wie de goederen (in dit geval: de onroerende zaak) overgaan. Het hof verwijst hierbij naar de parlementaire geschiedenis. De B.V. zal dus over het gehele jaar herzieningsbtw af moeten dragen.

Zie 11.5 voor meer informatie over de overgang van een algemeenheid van goederen en 10.5 voor meer informatie over de herziening van de aftrek van voorbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op