8 augustus 2014Bij overdracht onderneming moet koper herzienings-btw over gehele jaar voldoen

Een C.V. heeft op 12 december 2007 een onroerende zaak verkocht aan een B.V. die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de btw. Deze levering kwalificeerde als een overgang van (het geheel of een gedeelte van) een algemeenheid van goederen zoals bedoeld in art. 31 Wet OB (thans art. 37d Wet OB), waardoor de fiscale eenheid voor de btw-heffing in de plaats trad van de C.V. 

De C.V. had de btw ter zake van de aankoop van de onroerende zaak volledig in aftrek gebracht. Vanaf 1 januari 2007 werd een deel van de onroerende zaak echter vrijgesteld verhuurd, waardoor de in aftrek gebrachte btw herzien moest worden. De fiscale eenheid heeft herzienings-btw afgedragen over de periode vanaf 12 december 2007, omdat zij van mening was dat de herzienings-btw naar tijdsgelang moest worden berekend. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd omdat hij van mening was dat de B.V. herzienings-btw moest afdragen over het gehele jaar 2007.

Hof Amsterdam oordeelde dat, bij een overgang van een algemeenheid van goederen, de herzieningsperiode in zijn geheel overgaat op degene op wie de goederen (in dit geval: de onroerende zaak) overgaan. Het hof verwees hierbij naar de parlementaire geschiedenis. De fiscale eenheid diende –aldus het hof- over het gehele jaar herzienings-btw af te dragen. De Hoge Raad acht dit oordeel juist en verklaart het cassatieberoep -in navolging van het advies van de A-G- ongegrond.

Het verdient aanbeveling om bij overdracht van een btw-onderneming, zoals de overdracht van onroerend goed in verhuurde staat, overeen te komen dat de verkoper verplicht is om de door de koper te betalen herzienings-btw die toerekenbaar is aan de periode vóór de overdracht volledig (d.w.z.: inclusief heffingsrente) te vergoeden. Zie 11.5 voor meer informatie over de overgang van een algemeenheid van goederen en 10.5 voor meer informatie over de herziening van de aftrek van voorbelasting.?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op