6 mei 2013Bezoeker privéhuis neemt uitsluitend diensten af van privéhuis

Een ondernemer exploiteert een privéhuis waarin bezoekers gelegenheid wordt geboden om tegen vergoeding gebruik te maken van diensten van prostituees. De exploitant is van mening dat toegangverlening tot het privéhuis een afzonderlijke dienst is, die losstaat van de door de prostituees verrichte diensten. Volgens de inspecteur is echter sprake van één dienst en is de exploitant btw verschuldigd over de totale door de bezoekers betaalde vergoeding. 

Hof Amsterdam heeft in deze zaak geoordeeld dat vanuit de bezoeker bezien sprake is van één enkele dienst, nl. het geven van gelegenheid om gebruik te maken van de diensten van prostituees. In cassatieberoep oordeelde de Hoge Raad echter dat het hof eerst moeten beoordelen of de bezoeker uitsluitend met de exploitant van het privéhuis een rechtsbetrekking had of ook met de prostituee. De Hoge Raad verwees de zaak daarom ter verdere behandeling en beslissing naar Hof Den Haag. 

Naar het oordeel van Hof Den Haag ontstaat slechts een rechtsbetrekking tussen de bezoeker en de exploitant op grond waarvan alle handelingen, dus ook de handelingen van de prostituee, jegens de bezoeker worden verricht. De exploitant is daarom btw verschuldigd over de totale door de bezoekers betaalde vergoeding. Het hof vernietigt echter de opgelegde boete, omdat – gelet op het feit dat hier sprake is van een lastig fiscaaltechnisch vraagstuk – naar haar oordeel geen sprake is van schuld aan de zijde van de exploitant voor het niet voldoen van de verschuldigde btw. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op