11 oktober 2013Bewijslast (lager) werkelijk privégebruik auto rust op btw-ondernemer

In november 2012 is naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ EU in de zaak Laarhoven door de Hoge Raad geoordeeld dat de btw-correctie van 12% x IB-bijtelling niet in overeenstemming is met de Zesde Richtlijn, omdat geen onderscheid wordt gemaakt naar de ouderdom van de auto en de mate waarin de auto voor privédoeleinden wordt gebruikt. Dit betekent volgens de Hoge Raad echter niet dat de btw-correctie van 12% x IB-bijtelling van tafel is; een beroep op de Zesde Richtlijn (thans btw-richtlijn) brengt met zich mee dat onderzocht moet worden of de ter zake van het privégebruik van de auto betaalde btw meer bedraagt dan die op grond van de Zesde Richtlijn verschuldigd was. Het is daarbij aan de btw-ondernemer om de voor die vaststelling benodigde gegevens te verstrekken. 

Btw-ondernemer A heeft in januari 2009 bezwaar aangetekend tegen het bedrag dat hij in zijn btw-aangifte heeft aangegeven ter zake van het privégebruik van zijn bedrijfsauto. Dit bezwaar is door de inspecteur van de Belastingdienst ongegrond verklaard. Door Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de procedure aangehouden in afwachting van bovengenoemd arrest van de Hoge Raad. Recent heeft de rechtbank de zaak afgedaan. Volgens de rechtbank heeft A niet met feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt waaruit blijkt dat de werkelijke kosten van het privégebruik lager zijn dan de kosten die berekend zijn op basis van het forfait. De enkele stelling dat A heeft gekozen voor het niet bijhouden van een kilometerregistratie en daardoor geen splitsing kan maken tussen zakelijk en privégebruik, bevrijdt A naar het oordeel van de rechtbank niet van zijn bewijslast. De rechtbank verklaart het beroep van A daarom ongegrond. 

Voor meer informatie over de btw-correctie voor het privégebruik van de auto door een eenmansondernemer tot 1 juli 2011 zie 10.3.2 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op