20 december 2013Bewijs nultarief leveringen aan Oekraïense afnemer niet geleverd

Een v.o.f. die handelt in nieuwe en gebruikte ICT-apparatuur verkoopt in 2004 en 2005 lcd-schermen aan een Oekraïense afnemer. Op de facturen is geen btw in rekening gebracht. De goederen worden volgens de v.o.f. afgeleverd in Duitsland en daarvandaan door de afnemer verder vervoerd naar Oekraïne. De v.o.f. meent dat de leveringen onderworpen zijn aan het nultarief, omdat de goederen zijn overgebracht naar Duitsland. Op de facturen is geen btw-identificatienummer van de afnemer vermeld en voor de goederen zijn geen inkoopbonnen of pakbonnen aanwezig. Bovendien zijn de leveringen noch in de btw-aangifte, noch in de Opgaaf ICP (zie 9.1.7) opgenomen. De v.o.f. beschikt slechts over een verklaring van de afnemer dat de goederen vanuit Duitsland zijn vervoerd naar Oekraïne.

Hof Arnhem heeft in deze zaak geoordeeld dat het voor de toepassing van het nultarief onvoldoende is dat de afnemer in de Oekraïne is gevestigd. Hoewel de v.o.f. nadrukkelijk heeft betoogd dat het hier niet gaat om een intracommunautaire levering, diende haar betoog volgens het hof wel als zodanig te worden begrepen. Het enkel overleggen van de facturen en de verklaring van de buitenlandse afnemer achtte het hof niet voldoende voor toepassing van het nultarief. Dat bescheiden uit de boekhouding van de v.o.f. zijn ontvreemd, bracht naar het oordeel van het hof niet met zich mee dat de bewijslast op de inspecteur van de Belastingdienst rust. De v.o.f. heeft tegen deze uitspraak cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. Het hof is er namelijk terecht vanuit gegaan dat de v.o.f. boeken en bescheiden zou moeten kunnen overleggen om aanspraak te maken op toepassing van het nultarief.

Zie 9.1.2 en 9.1.3 voor meer informatie over het bewijzen van het nultarief bij uitvoer en intracommunautaire leveringen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op