4 juli 2014Bewerking goederen in land aankomst leidt tot btw-levering aldaar

In de zaak Société Fonderie 2A (hierna: Fonderie) gaat het om de gelijknamige onderneming die in Italië is gevestigd. Fonderie vervaardigt metalen onderdelen en verkoopt deze in 2001 aan de in Frankrijk gevestigde ondernemer Altral.  Fonderie verzendt de verkochte onderdelen eerst naar de eveneeens in Frankrijk gevestigde onderneming Saunier-Plumaz die de onderdelen in opdracht en voor rekening van Fonderie lakt. Daarna worden de metalen onderdelen verzonden naar de vestiging van de koper. Ter zake van het lakken brengt Saunier-Plumaz Franse btw in rekening aan Fonderie. Laatstgenoemde heeft deze btw teruggevraagd op grond van de (destijds geldende) Achtste Richtlijn.

De Franse fiscus weigert de btw-teruggaaf, omdat zij van mening is dat de levering van de gelakte metalen onderdelen door Fonderie aan Atral belast is in Frankrijk. Fonderie had zich volgens de Franse fiscus moeten registreren in Frankrijk en de in rekening gebrachte Franse btw in de Franse btw-aangifte moeten terugvragen. Fonderie is van mening dat de plaats van levering Italië is, omdat de goederen vanuit Italië zijn verzonden. Uiteindelijk besluit het Franse Conseil d’Etat om aan het HvJ de vraag voor te leggen waar in een geval als het onderhavige de plaats van levering is.

In haar advies aan het HvJ stelt A-G Kokott (hierna: de A-G) voorop dat de plaats van levering van goederen die worden vervoerd of verzonden het land is waar het vervoer of de verzending aanvangt. In een geval als het onderhavige is de A-G van mening dat van aanvang van het vervoer of de verzending van het geleverde goed pas sprake kan zijn indien het goed zich in een met de overeenkomst conforme toestand bevindt. Omdat Fonderie overeengekomen is om aan Altral gelakte metalen onderdelen te leveren, kan het vervoer van die goederen naar Atral pas een aanvang nemen na het lakken van de metalen onderdelen in Frankrijk. Om die reden meent de A-G dat de levering door Fonderie aan Atral belastbaar is in Frankrijk.

Als het HvJ deze conclusie overneemt -hetgeen wij verwachten- dan betekent dit dat internationaal opererende leveranciers zoals Fonderie die een btw-registratie in een andere EU-lidstaat willen voorkomen de te leveren goederen niet in het land van de koper, maar in het land van de leverancier moeten laten bewerken. Wilt u weten hoe u bij internationale goederenleveringen btw-verplichtingen in het buitenland zo veel als mogelijk kunt voorkomen? Neem dan contact op met onze btw-specialisten! Voor de conclusie van de A-G en meer informatie over de plaats van levering van goederen die worden vervoerd of verzonden zie 3.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op