2 oktober 2014Bewerking goederen in land aankomst leidt tot btw-levering aldaar

In de zaak Société Fonderie 2A (hierna: Fonderie) gaat het om de gelijknamige onderneming die in Italië is gevestigd. Fonderie vervaardigt metalen onderdelen en verkoopt deze in 2001 aan de in Frankrijk gevestigde ondernemer Atral.  Fonderie verzendt de verkochte onderdelen eerst naar de eveneens in Frankrijk gevestigde onderneming Saunier-Plumaz, die de onderdelen in opdracht en voor rekening van Fonderie lakt. Daarna worden de metalen onderdelen rechtstreeks naar de vestiging van de koper verzonden. Ter zake van het lakken brengt Saunier-Plumaz Franse btw in rekening aan Fonderie. Laatstgenoemde heeft deze btw teruggevraagd op grond van de (destijds geldende) Achtste Richtlijn. 

De Franse fiscus weigert de btw-teruggaaf, omdat zij van mening is dat de levering van de gelakte metalen onderdelen door Fonderie aan Atral belast is in Frankrijk. Fonderie had zich volgens de Franse fiscus moeten registreren in Frankrijk en de in rekening gebrachte Franse btw in de Franse btw-aangifte moeten terugvragen. Fonderie is van mening dat de plaats van levering Italië is, omdat de goederen vanuit Italië zijn verzonden. Het Franse Conseil d’État besluit daarop om aan het HvJ EU de vraag voor te leggen waar in een geval als het onderhavige de plaats van levering is. 

In overeenstemming met de conclusie van A-G Kokott oordeelt het HvJ EU dat de levering door Fonderie aan Atral belastbaar is in Frankrijk. Het HvJ EU stelt voorop dat de plaats van levering van goederen die worden vervoerd of verzonden het land is waar het vervoer of de verzending aanvangt. In een geval als het onderhavige kan van aanvang van het vervoer of de verzending van de geleverde goederen pas sprake zijn nadat zij in overeenstemming met de contractuele verbintenissen van beide partijen zijn gebracht. Omdat Fonderie overeengekomen is om aan Altral gelakte metalen onderdelen te leveren, kan het vervoer van die goederen naar Atral pas een aanvang nemen na het lakken van de metalen onderdelen in Frankrijk. 

 Het oordeel van het HvJ EU houdt voor internationaal opererende leveranciers in dat zij de te leveren goederen niet in het land van de koper, maar in het land van de leverancier moeten laten bewerken, indien zij een btw-registratie in een andere EU-lidstaat willen voorkomen. Wilt u weten hoe u bij internationale goederenleveringen btw-verplichtingen in het buitenland zo veel als mogelijk kunt voorkomen? Neem dan contact op met onze btw-specialisten! Zie 3.1 voor de uitspraak van het HvJ EU en meer informatie over de plaats van levering van goederen die worden vervoerd of verzonden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op