27 september 2013Besluit vrijstelling lijkbezorgers en crematoria gewijzigd

De diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen zijn vrijgesteld van btw-heffing. Recent is het besluit dat betrekking heeft op deze vrijstelling gewijzigd. 

De vrijstelling beperkt zich tot de diensten die kenmerkend en essentieel zijn voor door een lijkbezorger verrichte diensten. In het gewijzigde besluit is, conform hetgeen de Hoge Raad in 2009 heeft geoordeeld, opgenomen dat horecaverstrekkingen (zoals een koffietafel) niet in de vrijstelling delen omdat zij niet kwalificeren als kenmerkend en essentieel voor lijkbezorgersdiensten. Ook een dienst die slechts een onderdeel vormt van kenmerkende en essentiële diensten kan niet delen in de vrijstelling. In het oude besluit werd als voorbeeld van een dergelijke dienst de terbeschikkingstelling van een rouwcentrum genoemd. Dit voorbeeld is echter niet terug te vinden in het gewijzigde besluit. 

Leveringen door lijkbezorgers die in rechtstreeks verband staan met de door hen verrichte kenmerken en essentiële diensten kunnen delen in de vrijstelling. Dit is, aldus het gewijzigde besluit, bijvoorbeeld het geval bij de levering van een lijkomhulsel en de levering van rouwkaarten. 

Als voorbeeld van vrijgestelde diensten door exploitanten van begraafplaatsen en crematoria zijn in het besluit de vestiging van het recht van eigen graf (in het geval van een begrafenis), de feitelijke crematie en de bijzetting in een columbarium (in het geval van een crematie) genoemd. 

Zie 8.2.6 voor het besluit en meer informatie over de vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers en crematoria.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op