25 mei 2012Besluit verlaging btw-tarief podiumkunsten

In het Lente-akkoord is besloten om de btw op podiumkunsten en de levering van kunstvoorwerpen  en antiek weer te verlagen naar 6%. De staatssecretaris keurt goed dat muziekconcerten, theatervoorstellingen, musicals etc. evenals de optredens door uitvoerende kunstenaars (artiesten) per 1 juli 2012 weer belast zijn met 6 % btw. Tevens keurt de staatssecretaris goed dat het 6%-tarief mag worden toegepast op vooruitbetalingen die voor 1 juli 2012 worden ontvangen voor podiumkunsten die op of na 1 juli 2012 plaatsvinden. Dit om uitstel van de kaartenaankoop te voorkomen. Voor de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief wordt aangesloten bij de toelichting op de Tabelposten in het beleid dat gold op 31 december 2010.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op