21 december 2011Besluit heffing over privégebruik auto en BUA

Vandaag is het verwachte besluit inzake de heffing over het privégebruik van de auto gepubliceerd. In dit besluit is het navolgende opgenomen:

  •  definitie en regels voor bijhouden woon-werkverkeer;
  • goedkeuring autokostenforfait van 2,7% x catalogusprijs (incl. btw en bpm) voor btw-auto waarvoor geen kilometeradministratie is bijgehouden;
  • goedkeuring autokostenforfait van 2,7% x catalogusprijs (incl. btw en bpm) bij terbeschikkingstelling met eigen bijdrage die lager is dan de normale waarde;
  • goedkeuring autokostenforfait voor (auto)verhuurbedrijven van 2,7% x (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs auto’s (incl. btw en bpm);
  • goedkeuring autokostenforfait van 1,5% x catalogusprijs (incl. btw en bpm) voor auto die zonder btw is aangeschaft en waarvoor geen kilometeradministratie is bijgehouden;
  • Voor privégebruik tot 1 juli 2011 mag voor nog niet onherroepelijk vaststaande tijdvakken van 1 januari 2008 t/m 1 juli 2011 volstaan worden met een aftrekbeperking van 27% (wel woon-werkverkeer) of 26% (geen woon-werkverkeer) van de btw op de werkelijke en geadministreerde autokosten, mits in het jaar van ingebruikneming en de daaropvolgende vier jaren ieder jaar 1/5 van de aanschafkosten excl. btw bij de autokosten worden opgeteld;
  • Het bieden van parkeergelegenheid aan het personeel is geen loon in natura als bedoeld in het BUA waardoor de hieraan toerekenbare btw niet van aftrek uitgesloten is; en
  • Het verstrekken van loon in natura, zoals het verstrekken van kerstpakketten, door een aftrekgerechtigde btw-ondernemer aan het personeel leidt tot een aftrekuitsluiting indien het totaal van de verstrekkingen als bedoeld in het BUA aan het personeel per jaar de grens van € 227 overschrijdt. 

Voornoemde punten zullen z.s.m. in het btw-handboek worden verwerkt. Tevens zal er voor het einde van dit jaar een standaardbezwaarschrift op BTW-PLAZA worden geplaatst waarin de bezwaren worden opgesomd ten aanzien van de aftrekcorrectie voor en de heffing over het privégebruik van de auto. Hiervan wordt u via een nieuwsbericht, Twitter en LinkedIn op de hoogte gesteld.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op