16 december 2011Beroep op vertrouwensbeginsel bij vruchtgebruikconstructie slaagt niet

Voordat het HvJ EU in het Halifax-arrest expliciet oordeelde dat het leerstuk misbruik van recht ook van toepassing is in de btw, werden er op ruime schaal btw-constructies toegepast. Een van die btw-constructies is de vruchtgebruikconstructie met roerende investeringsgoederen. De (on)houdbaarheid van deze constructie is onderwerp van een cassatieprocedure. In deze procedure gaat het om een bestuurder van een school voor het voortgezet onderwijs (hierna: de bestuurder) die roerende investeringsgoederen voor de school aanschaft, deze in vruchtgebruik geeft aan een stichting en de goederen vervolgens terughuurt. Ter zake van het in vruchtgebruik geven van deze goederen heeft de bestuurder btw voldaan. De btw op de aanschafkosten heeft hij volledig teruggevraagd (en gekregen). De stichting bracht de door de bestuurder in rekening gebrachte btw volledig in aftrek vanwege de belaste terugverhuur aan de bestuurder. Deze btw op de huursommen heeft de bestuurder niet in aftrek gebracht. Met deze constructie werd circa 70-80% van de btw op de aanschafkosten bespaard. In 2000 verleende de inspecteur een teruggaaf voor het derde en vierde kwartaal van 1999 omdat tegen deze constructie vooralsnog niets was in te brengen, maar onder voorbehoud van correctie bij later onderzoek. Op de brief van de bestuurder waarin staat dat een dergelijk voorbehoud na de controle en de besprekingen niet geldt, reageert de inspecteur niet. In de jaren 2000 tot en met 2003 zijn de teruggaven aan de bestuurder steeds verleend. In 2004 stelt de inspecteur opnieuw een onderzoek in en legt hij een naheffingsaanslag op aan de bestuurder. In cassatie rijst de vraag of sprake is van misbruik van recht. Naar de mening van de A-G is verwijzing naar een hof nodig om te beoordelen of er sprake is van misbruik van recht omdat niet duidelijk is of de contractvoorwaarden van het vestigen van het vruchtgebruik marktconform zijn. De A-G is tevens van mening dat de bestuurder er niet op mocht vertrouwen dat de teruggeven btw niet zou worden nageheven. Voor meer informatie over misbruik van recht zie 13.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op