3 maart 2016Bericht Ministerie OCW over akkoord ruimere btw-vrijstelling onjuist!

De berichtgeving van het Ministerie van OCW inzake het akkoord over een ruimere btw-vrijstelling bij samenwerking van onderwijsinstellingen klopt niet.

Vorige week heeft het Ministerie van OCW een nieuwsbericht gepubliceerd inzake een akkoord tussen het Ministerie van OCW, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de verruiming van de btw-vrijstelling bij samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Op verzoek van het Ministerie van Financiën heeft het Ministerie van OCW dit bericht ingetrokken, omdat de informatie in dit bericht ongenuanceerd is en niet klopt.

Hoewel de definitieve inhoud van het nieuwe bericht nog niet bekend is, heeft het Ministerie van Financiën laten weten dat er in ieder geval geen algemene btw-vrijstelling komt voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel. Er komt wel een btw-vrijstelling voor een dergelijke uitwisseling, maar aan deze vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Het Ministerie van Financiën heeft het Ministerie van OCW gevraagd om de inhoud van het nieuwe bericht af te stemmen met het Ministerie van Financiën. De verwachting is dat de juiste informatie binnenkort op de website van het Ministerie van OCW wordt gepubliceerd.

Bron: VOS/ABB

Het bericht van het Ministerie van OCW is in de onderwijssector met vreugde ontvangen. Uit dit bericht werd – naar onze mening overigens ten onrechte – afgeleid dat het onderling uitwisselen van personeel voortaan niet meer aan btw-heffing onderworpen zou worden. Deze vreugde is van korte duur, aangezien het Ministerie van OCW – kennelijk zonder overleg met het Ministerie van Financiën – een bericht heeft gepubliceerd waarin de inhoud van het akkoord te ongenuanceerd is weergegeven. Wat de inhoud van akkoord werkelijk is zal pas duidelijk worden nadat het nieuwe bericht op de website van het Ministerie van OCW is geplaatst. In ieder geval is duidelijk dat het onderling uitwisselen van personeel slechts onder voorwaarden (bijv. bij het aanbieden van een gezamenlijke opleiding of bij een nauwe samenhang met het btw-vrijgestelde onderwijs) vrijgesteld is van btw-heffing.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op