17 januari 2013Beperkte uitleg verlaagd btw-tarief geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

De Europese Commissie heeft in 2011 een niet-nakomingsberoep ingesteld tegen lidstaat Spanje, omdat Spanje een verlaagd btw-tarief zou toepassen op ruimere categorieën goederen dan die welke zijn opgenomen in de btw-richtlijn. Het HvJ EU oordeelt dat Spanje inderdaad onterecht een verlaagd btw-tarief heeft toegepast. 

In de eerste plaats ziet het verlaagde tarief voor “farmaceutische producten van een soort die gewoonlijk gebruikt wordt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische en veterinaire behandelingen” volgens het HvJ EU uitsluitend op eindproducten die door de consument kunnen worden gebruikt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische en veterinaire behandelingen. Geneeskrachtige substanties die pas na verdere bewerking als zodanig kunnen worden gebruikt delen daarom niet in dit verlaagde btw-tarief.  

Daarnaast is het HvJ EU van oordeel dat het verlaagde btw-tarief voor “medische uitrusting (incl. huur), hulpmiddelen en andere apparaten die gewoonlijk zijn bestemd voor verlichting of behandeling van handicaps, voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten” niet van toepassing is als deze goederen slechts (door beroepsbeoefenaars) gebruikt kunnen worden om ziekten of aandoeningen bij mens of dier te voorkomen, diagnosticeren, behandelen, verlichten of genezen. Dit verlaagde btw-tarief is ook niet van toepassing op de verlichting of behandeling van handicaps van dieren. Ten slotte is dit verlaagde btw-tarief ook niet van toepassing op hulpmiddelen voor algemeen gebruik (draadloze telefoons bijv.), maar uitsluitend op hulmiddelen voor persoonlijk en uitsluitend gebruik door gehandicapten. De toepassing van dit btw-tarief voor medische hulpmiddelen is dus afhankelijk van het gebruik door de koper.

 Hoewel dit arrest betrekking heeft op Spaanse btw-wetgeving, kan dit arrest naar onze mening ook voor Nederland gevolgen hebben. Nederland past namelijk een 6%-tarief toe op de levering, invoer en verwerving van (bepaalde) diergeneesmiddelen. Gezien dit arrest staat het unierecht dit niet toe. Nederland zal de wetgeving op dit punt dus moeten aanpassen. Zie 5.2 voor meer informatie over toepassing van het verlaagde tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op