25 april 2013Beperking fiscale eenheid btw tot bepaalde sectoren toegestaan

In Zweden staat de mogelijkheid van een fiscale eenheid voor de btw slechts open voor ondernemingen in de financiële en verzekeringssector. Naar de mening van de Europese Commissie is een beperking van de fiscale eenheid tot bepaalde sectoren niet toegestaan. Zweden heeft geweigerd de btw-wetgeving op dit punt aan te passen, omdat de beperking volgens haar misbruik van de regeling moet voorkomen. De Europese Commissie heeft vervolgens een inbreukprocedure aanhangig gemaakt bij het HvJ EU. 

Het HvJ EU heeft het beroep van de Europese Commissie recent verworpen vanwege niet-ontvankelijkheid voor zover het steunt op het gelijkheidsbeginsel. Het HvJ EU overweegt daarbij dat het van bijzonder belang is dat de btw-richtlijn door alle lidstaten autonoom en eenvormig wordt uitgelegd, ook als de daarin voorziene regeling facultatief is, om te voorkomen dat bij de toepassing van de regeling verschillen tussen de lidstaten ontstaan. Lidstaten mogen wel, met eerbiediging van het unierecht, maatregelen vaststellen die nodig zijn om belastingfraude en -ontwijking te voorkomen. Naar het oordeel van het HvJ EU heeft de Commissie onvoldoende aangetoond dat de door Zweden ingevoerde beperking inbreuk maakt op het unierecht, waardoor het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

 

Voor dit arrest en meer informatie over de fiscale eenheid, zie 1.10 van het handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op