8 november 2019Bent u klaar voor de nieuwe kleine ondernemersregeling?

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) gelden. Als u deze regeling vanaf deze datum kunt en wilt toepassen dan moet u zich uiterlijk op 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst.

Voor wie geldt de nieuwe KOR?

De nieuwe KOR geldt voor Nederlandse btw-ondernemers, ongeacht de rechtsvorm (eenmanszaak, vof, maatschap, stichting, vereniging of BV), die goederen verkopen of diensten verlenen waarover zij Nederlandse btw verschuldigd zijn. Bent u een btw-ondernemer die uitsluitend btw-vrijgestelde activiteiten verricht, zoals een zzp-er in de zorg of onderwijs, dan geldt de KOR niet voor u.

Omzet niet meer dan € 20.000

U kunt de nieuwe KOR uitsluitend toepassen indien uw omzet voor btw-belaste en bepaalde btw-vrijgestelde prestaties (levering en verhuur vastgoed, (bemiddelen bij) verzekeringen en financiële handelingen) in een kalenderjaar niet meer dan € 20.000 bedraagt. Het toepassen van de nieuwe KOR houdt in dat uw verkopen van goederen en diensten btw-vrijgesteld zijn. Dit betekent dat u over uw verkopen geen btw berekent en geen btw-factuur uitreikt, maar ook dat u de btw op uw inkopen niet meer in aftrek mag brengen. Bij een overschrijding van de omzetgrens in een lopend kalenderjaar geldt de nieuwe KOR niet meer vanaf dat moment. In dat geval dient u zich z.s.m. af te melden met het afmeldformulier.

Let op: doordat de nieuwe KOR aansluit bij de omzet en niet, zoals nu het geval is, bij de per saldo te betalen btw, zullen kostenmaatschappen en de maten daarvan die nu de KOR toepassen veelal tegen een btw-plicht aanlopen. Voor deze maatschappen en hun maten verdient het aanbeveling om te onderzoeken of het op andere wijze verdelen van de gezamenlijke kosten kostprijsverhogende btw kan voorkomen. Desgewenst zijn wij u hierbij graag van dienst.

 

Aanmelden

Voldoet u in 2020 (naar verwachting) aan de voorwaarden voor de nieuwe KOR en wilt u – het toepassen van de KOR is niet verplicht en ook niet altijd voordelig (zie hierna) – vanaf 1 januari 2020 de nieuwe KOR toepassen, dan moet u zich vóór 20 november 2019 aanmelden met het aanmeldformulier. Meldt u zich pas na deze datum aan dan geldt de nieuwe KOR vanaf het eerstvolgende kwartaal (1 april 2020).

Het toepassen van de nieuwe KOR is door het verlies van het recht op btw-aftrek niet altijd voordelig. Indien uw inkoop-btw normaal gesproken hoger is dan de af te dragen btw of indien u in het verleden investeringsgoederen, zoals een bedrijfspand of dure apparatuur, hebt aangeschaft waarvan de herzieningstermijn (deze termijn is – kort gezegd – voor onroerende goederen 10 en voor roerende goederen 5 jaar) nog niet is verstreken, kan het verstandig zijn om (tot het verstrijken van de herzieningstermijn) de normale btw-regels toe te passen. Desgewenst zijn wij graag bereid om voor u na te gaan of het voor u voordeliger is om de nieuwe KOR toe te passen.

Ontheffing huidige KOR

Indien u nu onder de huidige KOR valt en ontheven bent van uw administratieve verplichtingen (dat wil zeggen: u doet geen btw-aangifte en reikt geen btw-facturen uit), dan hoeft u zich niet aan te melden voor het toepassen van de nieuwe KOR. U maakt per 1 januari 2020 automatisch gebruik van de nieuwe KOR. Een woningeigenaar met zonnepanelen op het dak die in 2019 ontheven is van zijn administratieve verplichtingen, hoeft dus niets te doen. Indien u de nieuwe KOR niet kunt of wilt toepassen, dan moet u zelf actie ondernemen en u vóór 20 november 2019 afmelden met het afmeldformulier.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op