5 juli 2012Bemiddeling verkoop aandelen onroerend goed-B.V. vrijgesteld van btw-heffing

De bemiddeling bij de verkoop van aandelen in een onroerend goed-B.V. door een makelaar is vrijgesteld van btw-heffing, aldus het HvJ EU in het DTZ Zadelhoff vof-arrest. De makelaar had, zonder vooraf te weten of de eigendom van het onroerend goed dan wel de aandelen in de onroerend goed-B.V. zou worden overgedragen, de opdracht gekregen gegadigden te zoeken voor het onroerend goed. De activiteiten van de makelaar hebben uiteindelijk geleid tot een overdracht van de aandelen in de onroerend goed-B.V. Deze overdracht kwalificeert als een handeling inzake aandelen die is vrijgesteld van btw-heffing. Omdat de activiteiten van de makelaar gericht waren op het sluiten van een contract tussen de verkoper en de gegadigde, zonder dat hij zelf belang had bij de inhoud van dit contract, is sprake van bemiddeling bij een handeling inzake aandelen. Deze bemiddelingsactiviteit is eveneens vrijgesteld van btw-heffing.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op