10 april 2012Belgisch overheidslichaam volledige btw-teruggaaf verwijderen bodemassen

Een in België gevestigd publiekrechtelijk lichaam is belast met het ophalen en verwerken van huisafval. De verwerking van dit afval vindt plaats in een afvalverbrandingsinstallatie in België. Het afval wordt aldaar zodanig verbrand dat de vrijkomende stroom kan worden aangewend voor de winning van energie. Het overheidslichaam verkoopt en levert deze stroom tegen vergoeding aan een N.V. Bij het verbrandingsproces komen ook bodemassen vrij. Deze bodemassen worden tegen vergoeding door een Nederlands bedrijf verwijderd. De in rekening gebrachte Nederlandse btw (op basis van de plaats-van-dienst-regels tot 1 januari 2010) is door het overheidslichaam volledig teruggevraagd. Naar het oordeel van Rechtbank Breda ten onrechte, maar Hof Den Bosch is een tegenovergesteld oordeel toegedaan. In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het overheidslichaam een recht heeft op volledige teruggaaf van de in rekening gebrachte Nederlandse btw.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op