4 april 2013Beleid ontheffing administratieve btw-verplichtingen kleine ondernemers versoepeld

(Samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen die btw-ondernemer zijn en na toepassing van de verminderingsregeling voor kleine ondernemers per saldo geen btw verschuldigd zijn kunnen verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Voorheen ging deze ontheffing dan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Om de administratieve lasten van kleine ondernemers te verminderen keurt de staatssecretaris in een nieuw besluit inzake de kleine ondernemersregeling echter goed dat -vooruitlopend op een wetswijziging- terugwerkende kracht verleend kan worden aan de ontheffing tot de dag waarop het verzoek is ingediend.

Daarnaast keurt de staatssecretaris goed dat als de commissaris of niet-uitvoerende bestuurder (bij one-tier board model) per 1 januari 2013 in de btw-heffing wordt betrokken en aannemelijk is dat hij na toepassing van de kleine ondernemersregeling geen btw hoeft te voldoen niet over een deel van 2013 moet voldoen aan de administratieve verplichtingen. Dit betekent dat aan het ontheffingsverzoek terugwerkende kracht wordt verleend tot 1 januari 2013. Hieraan verbindt de staatssecretaris de voorwaarden dat de commissaris of niet-uitvoerende bestuurder geen melding van btw heeft gemaakt op de door hem uitgereikte facturen en en het ontheffingsverzoek is ingediend voor 1 juli 2013.

Voor dit beleidsbesluit en meer informatie over de kleine ondernemersregeling zie 11.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op