16 september 2014Belastingplan 2015: btw-maatregelen voor 2015

Vandaag is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. In dit wetsvoorstel zijn de volgende btw-maatregelen opgenomen:

  • het 6%-tarief voor de herstel en renovatie van ‘oude’ woningen (zie 5.2) wordt verlengd tot 1 juli 2015. Het was de bedoeling dat dit verlaagde btw-tarief per 1 januari 2015 afgeschaft zou worden, maar deze tijdelijke maatregel wordt dus (opnieuw) verlengd.
  • voor de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen e.d. instellingen geldt per 1 januari 2015 niet langer de eis dat geen winst mag worden beoogd. Deze wetswijziging stond al langer gepland, maar treedt nu in werking omdat in de ‘Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medische specialistische zorg’ voor aanbieders van dergelijke zorg geregeld is dat zij winst mogen beogen. De beoogde inwerkingtreding van laatstgenoemde wet is 1 januari 2015. Overigens geldt thans voor commerciële verpleeg- en verzorgingsinstellingen (Thomashuizen bijv.) de goedkeuring dat zij de btw-vrijstelling toepassen op de verzorging en verpleging van opgenomen personen met uitzondering van het verstrekken van spijzen en dranken. Door de voorgenomen wetswijziging zal ook het verstrekken van spijzen en dranken aan patiënten door commerciële verpleeg- en verzorgingsinstellingen vanaf 2015 btw-vrijgesteld zijn en zal deze goedkeuring haar belang verliezen (zie 8.2.1.2).
  • zoals reeds door de staatssecretaris was aangekondigd, vervalt per 2015 de ‘eenbankrekeningmaatregel’ voor de btw-teruggaven door aanpassing van de Invorderingswet. Hierdoor is het onder voorwaarden mogelijk dat de btw-teruggaaf op een bankrekening van een ander dan de rechthebbende btw-ondernemer wordt gestort. Voor de periode tot 1 januari 2015 kan op deze maatregel reeds een beroep gedaan worden op grond van goedkeurend beleid.

Daarnaast is in het Belastingplan 2015 aangekondigd dat de paritaire dienstverlening per 2015 uitgezonderd wordt van de btw-koepelvrijstelling wegens concurrentieverstoring. De paritaire dienstverlening door overkoepelende organisaties aan niet-btw-plichtige leden zal vanaf 2015 daarom belast zijn met 21% (niet-aftrekbare) btw. Deze uitsluiting zal plaatsvinden via een wijziging van de Uitv.Besch. OB en staat derhalve niet in het Belastingplan 2015.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op