15 april 2013Belastingdienst start landelijk project inning balansschulden btw

De Belastingdienst heeft aangekondigd een landelijk project te starten om de balansschulden btw te innen. 

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat op de balans btw-schulden staan. Deze bedragen hebben vaak, naast de laatste btw-aangifte over het boekjaar, betrekking op nog niet ingediende suppletieaangiften. Gebleken is dat met name suppletieaangiften vaak niet of niet tijdig worden ingediend. Dit kan resulteren in een boete van 10% van het te betalen bedrag. 

Het doel van het landelijke project is het aansturen op vrijwillige verbetering door middel van het indienen van suppletieaangiften voor de jaren tot en met 2012. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat op de naheffingsaanslagen die worden opgelegd in het kader van het landelijke project maximaal een boete van 5% van het te betalen bedrag zal worden opgelegd. Het vrijwillig verbeteren van de btw-aangiften kan voor de ondernemer dus leiden tot een boetevermindering van 5%.

Op korte termijn zal een landelijke campagne van start gaan om het project aan te kondigen. 

Bron: Register Belastingadviseurs 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op