25 april 2019Belastingdienst mag aftrek ten onrechte gefactureerde btw zonder nader onderzoek weigeren

Feiten

Het Hongaarse PORR Építési Kft (hierna: PORR) ontvangt in het kader van de bouw van een snelweg, facturen met vermelding van btw van haar leveranciers. PORR heeft vervolgens deze facturen betaald en de btw in aftrek gebracht. De Hongaarse Belastingdienst heeft een boekenonderzoek gedaan bij PORR en is van mening dat de facturen betrekking hebben op een hoofdactiviteit van bouw en dat hierop de verleggingsregeling van toepassing is. De Hongaarse Belastingdienst stelt dat de leveranciers op de facturen ‘btw verlegd’ hadden moeten vermelden. PORR heeft volgens de Hongaarse Belastingdienst geen recht op aftrek van de btw. De Hongaarse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld in deze zaak.

HvJ

Het HvJ oordeelt dat het niet in strijd is met het EU-recht dat de Belastingdienst de aftrek van de voorbelasting weigert bij PORR zonder nader onderzoek wanneer ten onrechte de verleggingsregeling niet is toegepast. Niet van belang is volgens het HvJ dat geen sprake is van fraude. Daarnaast heeft de Belastingdienst niet de plicht om te onderzoeken of de leverancier de btw kan terugbetalen aan PORR. Enkel indien blijkt dat de terugbetaling van de ten onrechte gefactureerde btw onmogelijk of uiterst moeilijk is, denk aan insolventie van de leverancier, mag PORR zijn verzoek tot terugbetaling rechtstreeks richten tot de Belastingdienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op