22 april 2015Belastingdienst gaat btw-gevolgen verhuur nieuwbouwwoningen controleren

De Belastingdienst heeft recent een brief verzonden aan projectontwikkelaars en aannemers inzake de btw-gevolgen van de verhuur van nieuwbouwwoningen. 

Projectontwikkelaars en aannemers die (een deel van) de aangekochte of ontwikkelde nieuwbouwwoningen niet verkocht krijgen, kiezen er vaak voor om deze (tijdelijk) te gaan verhuren. Deze btw-vrijgestelde verhuur heeft consequenties voor de reeds genoten aftrek van de btw op de bouwkosten.  Als de ondernemers de btw in aftrek hebben gebracht bij de aankoop of realisatie van de woningen en deze woningen btw-vrijgesteld hebben verhuurd/verhuren, dient deze btw-aftrek in het tijdvak van ingebruikneming volledig te worden terugbetaald . Als een woning voor 1 januari 2014 in gebruik genomen is, is mogelijk ook integratieheffing verschuldigd. 

In de brief biedt de Belastingdienst de projectontwikkelaars en aannemers de mogelijkheid om eerder ingediende btw-aangiften te controleren en indien nodig te corrigeren door middel van een suppletieaangifte. Als dit gebeurt voor 16 mei 2015, merkt de Belastingdienst dit aan als een vrijwillige verbetering en bedraagt de boete maximaal 5% van de verschuldigde btw met een maximum van € 5.278 per kalenderjaar. 

Na 31 mei 2015 gaat de Belastingdienst zelf actief ondernemers benaderen en controles instellen. Indien dan nog correcties moeten plaatsvinden, is niet langer sprake meer van een vrijwillige verbetering zodat de boetes hoger kunnen oplopen.

Het is voor projectontwikkelaars en aannemers aan te raden de reeds ingediende btw-aangiften op korte termijn te controleren op juistheid.  Mocht u de btw op de bouwkosten van de verhuurde nieuwbouwwoningen ten onrechte niet hebben gecorrigeerd dan verdient het aanbeveling om contact op te nemen met Matthijs van der Wulp op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres mvanderwulp@vandrielfruijtier.nl. Er bestaan namelijk argumenten om de terugbetaling van het totale btw-bedrag in het tijdvak van ingebruikneming te betwisten.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op